Zapovjednik mirovnih snaga na Kosovu, njemački general Markus Bentler, poručio je kosovarima da se ne brinu zbog smanjenja pripadnika KFOR-a. Bentler kaže da će se smanjenje trupa obavljati korak po korak i da se odnosi na značajno poboljšala sigurnosne situacije na Kosovu.

"Slobodno možemo reći da imamo sigurnosnu situaciju i mirno okruženje na Kosovu. Kažem to jer sam putovao svugdje na Kosovu i situacija je uglavnom mirna, ali još uvijek imamo izazove pred sobom. Prošlo je samo desetak godina od kako se rat završio i sjećanje kod ljudi su još uvijek svježa, i dalje ostaju neka pitanja koja zahtijevaju politička rješenja ", kazao je Bentler.

Smanjenje trupa, po Bentleru će se dogoditi korak po korak. "U prošlosti imali smo potrebe za povećanjem trupa a sada imamo sigurnosne institucije na Kosovu, imamo policijsku službu koja čuva red, imamo EULEX misiju koja je spremna pomoći policiji u nekim slučajevima kada je to potrebno. Kosovo nije ugroženo izvana. Tako da imamo jasnu situaciju u kojoj moramo smanjiti trupe KFOR-a, a ja bih nazvao ovaj napredak ", dodao je on.

Upitan da li postoji mogućnost da Kosovske sigurnosne snage, koje su odavno dosegle operativni kapacitet, Bentler je rekao: "Treba pojasniti da KSS nisu vojska,  da je multietnička organizacija sa volonterima koji mogu reagirati u situacijama elementarnih nepogoda, gdje policija ne može učiniti. Kakav će biti status KSS u budućnosti je drugo pitanje na koje ne mogu odgovoriti".