EU će imati neutralan stav prema strategiji Međunarodne civilne kancelarije i vlade u Prištini za integraciju sjevernog Kosova u kosovske institucije.

Koha Ditore piše da, zbog odbijanja pet članica EU da priznaju nezavisnost Kosova, nemoguće je da Brisel podrži strategiju. Pokušaji da se promeni stav tih pet država mogli bi ojačati razlike i ugroziti samu strategiju.