Specijalni predstavnik Evropske unije (EUSR) na Kosovu, Pither Feith, predao je set preporuka kosovskom ministru kulture Memliju Krasniqiju za konferenciju pod nazivom "Očuvanje historijskih oblasti na Kosovu".

Preporuke strategija i konkretnih mjera, koje su došle kao rezultat konferencije, održane u Prizrenu od 21. do 23. marta, imaju za cilj da podrže javne i privatne aktivnosti čiji je cilj očuvanje i poboljšanje kvaliteta historijskih oblasti na Kosovu.

Specijalni predstavnik EU na Kosovu Pither Feith je nakon sastanka rekao da Kosovo ima jedinstveno kulturno bogatstvo i da svi mi zajedno treba da pomognemo da se ono očuva.

“To je bila svrha konferencije u Prizrenu o očuvanju historijskih oblasti. Konferencija je bila usredsređena na strategije i aktivnosti za očuvanje historijskih oblasti na Kosovu. Međutim, svi se možemo složiti da je realizacija aktivnosti najvažnija. Vlasti treba da se uključe i da preduzmu odlučne mjere, utemeljene na vladavini prava a protiv bespravne gradnje”, kazao je Feith.

Feith je istakao da uspješno očuvanje kulturnog naslijeđa na Kosovu nije samo pitanje za institucije ili međunarodne činioce. Prema njegovim riječima, biće potrebna povećana svijest građana Kosova o značaju spomenika i puna podrška civilnog društva kako bi strategije postale djelotvorne.

Predaji preporuka su prisustvovali zamenik premijera Bujar Bukoshi, ministar životne sredine i prostornog planiranja Dardan Gashi i predsjednik Kosovskog savjeta za kulturno naslijeđe Edi Shukri, navedeno je u saopštenju dostavljenom medijima.