Mediji u većini balkanskih zemalja i dalje su djelimično slobodni, sudeći prema najnovijem izvještaju Sloboda u svijetu 2011, koji je u četvrtak (13. januara) objavila američka organizacija za praćenje medija Freedom House.

 
Albanija, Kosovo, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Turska su u grupi zemalja sa djelimično slobodnim medijima, koju obilježavaju određena ograničenja političkih prava i civilnih sloboda, često u kontekstu korupcije, slabe vladavine zakona, etničkih sukoba ili građanskog rata.

Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kipar, Grčka, Bugarska i Rumunija nalaze se među zemljama sa slobodnim medijima, sa širokim prostorom za otvorenu političku konkurenciju, klimom poštovanja građanskih sloboda i nezavisnim medijima.