Glasovima zastupnika koalicije PDK-LDK, Skupština Kosova je u načelu usvojila nacrt budžeta za 2010. u vrijednosti od milijardu i 461 miliona eura, odnosno 6% više od budžeta za 2009.

Premijer Hashim Thaçi, nazvao je nacrt proračuna, proračun razvoja, jer kako kaže, očekuje se privredni rast od 5% u narednoj godini.
 
Detaljnija objašnjenja o nacrtu budžeta dao je ministar ekonomije i finansija, Ahmet Shala. Prema njegovim riječima ove godine oblasti koje će koristiti najviše sredstva iz budžeta su transport, energija, obrazovanja, zdravstvo, socijalna zaštita, sigurnost, pravosuđe i poljoprivreda.

Sredstvima iz budžeta u 2010. će se početi sa realizacijom dva glavna projekta: autoput Vrbnica-Merdare i Univerzitet u Prizrenu.

Prije početka rasprave predsjednik Parlamentarne komisije za budžet i finansije Gani Koci zatražio je od vlade da se u konačni nacrt proračuna uzme u obzir i ozbiljani financijski problemi u kome se nalazi RTK.

Proračun za 2010 je bio odbijen od strane opozicionih zastupnika, obrazloženjem da ima neslaganja u brojkama u koja su u tabeli.

Tijekom nekoliko parlamentarnih rasprave zastupnici su izrazili zabrinutost da nacrt podijeljen na način da favorizira određene regije Kosova, ali je premijer lično demantirao takve tvrdnje.

Nakon nekoliko sati rasprave, za nacrt budžeta Kosova za 2010. je glasalo 68 zastupnika, 14 su bili protiv i 3 suzdržana.