Tokom prebrojavanja pristiglih glasova, Centralna izborna komisija (CIK) zabiljžila je do sada 429.598 nevažećih glasačkih listića za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.

Ukupno je zabilježeno sedam odsto nevažećih listića, što je iznad evropskog prosjeka, koji se kreće između jedan i tri odsto.

U nedjelju 3. oktobra u BiH su održani opšti izbori, kada su građani BiH glasali za predstavnike u sljedećim nivoima vlasti: Predsjedništvo BiH, Državni parlament, Federalni parlament, deset kantonalnih skupština u Federaciji BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsednika i potpredsjednike RS.