Članovi Konsultativnog vijeća za zajednice (KVZ), zahvaljuju se dosadašnjem predsjedniku Republike Kosova, dr Fatmiru Sejdiuu na njegovom radu, podršci, bliskosti i velikoj pažnji koju je imao prema KVZ-u za vrijeme trajanja njegovog predsjedničkog mandata, kao i za pružanje podrške za sve aktivnosti Vijeća, koje su realizirane do sada.


Članovi Konsultativnog vijeća za zajednice tvrde da će zajednice na Kosovu i dalje podupirati sveukupan razvoj Kosova, potičući procese unutar KVZ i vjeruju da će se unutar kosovskog društva nastaviti proces koji jamči Vijeću njegovo zagarantovano mjesto, kako je to i predviđeno Ustavom Republike Kosovo i važećim zakonskim propisima.
 
Čvrsto vjerujemo da će kao što je i dosad tako i ubuduće, aktivnosti i rad Konsultativnog vijeća za zajednice kao važanog mehanizma za ostvarivanje prava i slobode etničkih zajednica na Kosovu, biti podržani i od budućeg  predsjednika Republike Kosovo.
 
Zamjenici predsjednika Konsultativnog vijeća za zajednice,
 
Ćerim Bajrami i Kujtim Paçaku