Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je, jednoglasno, konsenzusom, rezolucije o Kosovu koju je Srbija usaglasila sa Evropskom unijom, a tekst glasi:

 "Generalna skupština,

a) Svjesna ciljeva i principa Ujedinjenih Nacija;

b) Uzimajući u obzir njene funkcije i ovlaštenja na osnovu Povelje Ujedinjenih Nacija;

c) Podsjećajući na njenu Rezoluciju 63/3 od 8. oktobra 2008. kojom se traži od Međunarodnog suda pravde da da svoje savjetodavno mišljenje u vezi sa sljedećim pitanjem:

''Da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti od strane privremenih institucija samouprave na Kosovu u skladu sa međunarodnim pravom?;

d) Primivši sa uvažavanjem savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde od 22. jula 2010. o tome da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti u skladu sa međunarodnim pravom kada je u pitanju Kosovo i nakon pažljivog razmatranja istog, uključujući i pitanja o kojima je dato mišljenje;

e) Prima k znanju sadržaj savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o tome da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti u skladu sa međunarodnim pravom kada je u pitanju Kosovo, kao odgovor na zahtjev Generalne Skupštine;

f) Pozdravlja spremnost Evropske Unije da olakša proces dijaloga između strana.

Proces dijaloga bi sam po sebi bio faktor mira, bezbjednosti i stabilnosti u regionu.

Ovaj dijalog bi imao za cilj da unaprjedi saradnju, ostvari napredak na putu ka Evropskoj Uniji i poboljša živote ljudi".