Eurostat

U godišnjem izvještaju Evropske statističke agencije Eurostat, Albanija se pojavljuje kao zemlja sa najviše mladih ljudi zajedno sa Turskom, dok je Kosovo među najniže rangiranim sa 16-17 odsto mladih, prenosi Albanija post.

Podijeljena na tri regiona, sjever, centralnu Albaniju i jug, sva tri demografska područja su u na "listi mladih" Eurostata.

Slična situacija je u Turskoj, u svim njenim brojnim geografskim podjelama.

Ukupno gledajući u EU, 73,6 miliona stanovnika od 447,3 miliona pripada grupi mladih.