Uprkos nesporazumima, mnogi političari se slažu u jednoj zajedničkoj činjenici a to je ljepota Šare je uništena, proći će generacije i generacije a da se sjaj tog djela Kosova ne vrati.

Oni su podigli svoje vile u najljepšim šumama Kosova na Prevalcu. I to su radili protiv Zakona koje su samo usvojili. Stanovnici su od predsjednika Kosova zatražili oštru debatu u kosovskom Parlamentu sa predstavnicima vlasti i opozicije koja bi trebala biti iskrena.

Na 60 kilometara udaljenom mjestu od skupštinske sale političari iz svih partija sjedinili su se u jednom velikom selu. Selo je sagrađeno u srcu planina na Prevalcu. Sagrađene su gigantske vile protiv svih Zakona, koje su sami političari usvojili.

Gradnja u nacionalnom parku na Prevalac strogo se zabranjuje  Zakonom o prostornom planiranju, Zakonom za zaštitu prirode i Zakonom o nacionalnom parku "Planine Šare".

Baš tu, ispod predsjednika Fatmira Sejdiua, gotovo svi su sagradili vikendice. Jedan mali Institut, još uvijek sa nedograđenim selom političara, reagovao je oštro na odluku opštine Prizren i samog Ministarstva  za zaštitu sredine, zbog dozvoljavanja gradnje vila u nacionalnom parku. Ali Institut za zaštitu prirodne sredine ne postoji. 

Naser Rugova, predsjednik Komisije  za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj i sredine i prostorno planiranje u Skupštini Kosova i bivši radnik pomenutog Instituta, vjeruje da su imali političkog uticaja oni koji su stavili katanac na tom Institutu.

"Ekskluzivno politički uticaj je imao uticaja na izmjenu stusa Instituta, sa ciljem da se okončaju zloupotrijebe političara Kosova", kazao je Rugova.

I Elez Krasniqi, stručnjak za prirdu, bivši radnik kosovskog Instituta za zaštitu prirode vjeruje da je njegov 30-godišnji rad prepreka za mnoge političare.

Prema njegovim riječima, ovo je prvi institut koji je reagovao protiv gradnje protokolarnog Centra u Grmiji i nakon toga protiv sela političara na Prevalcu.

"Institutu, čije nefunkcionisanje je izbledjelo, nije jasno šta se događa sa prirodom", ističe Krasniqi.

Napomenimo samo da je prije nekoliko mjeseci ovaj Institut prešao pod kosovskom Agencijom za zaštitu sredine.