Rasim Delić general Armije Republike Bosne i Hercegovine i drugi načelnik Generalštaba Armije Republike BiH umro je jutros u 6.30 sati u svom stanu u Sarajevu.

Vojnu akademiju je počeo 1967 a završio 1971., a 1989. dvogodišnju školu za komandni kadar. JNA napušta 13. aprila 1992. u činu potpukovnika. Od 8. juna 1993. do kraja agresije komadant Armije RBiH. Poslje agresije na BiH Delić je bio komadant zajedničke komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. U penziju je otišao u septembru 2000.