Razlozi propadanja osmanskog carstva, administrativnog sistema i uticaj pada kod Albanaca

Istraživanje Razlozi propadanja osmanskog carstva, administrativnog sistema i uticaj pada kod Albanaca

Brojne albanske ličnosti bili na visokim položajima i važnim funkcijama u Osmanskom carstvu... tako da, kakvi god se razvoj ili promjena dogodila u Carstvu, bil...

190 godina od proglašenja bosanske autonomije

Od ideje do čina 190 godina od proglašenja bosanske autonomije

Na dan 12. septembra 1831. godine, kao rezultat političke akcije i volje najvećeg dijela naroda, u Sarajevu je proglašena autonomija BiH u okviru Osmanskog cars...