UNESCO uvrstio iftar na listu nematerijalne kulturne baštine

Zajednička prijava UNESCO uvrstio iftar na listu nematerijalne kulturne baštine

Iftar se povezuje sa okupljanjima koja jačaju porodične i društvene veze i promoviraju dobročinstvo, solidarnost i društvenu razmjenu“, piše u obrazloženju orga...

Dokumentarni film o kulturnom nasljeđu Bošnjaka Župe i Podgora

"Ključ identiteta" Dokumentarni film o kulturnom nasljeđu Bošnjaka Župe i Podgora

Bogato kulturno nematerijalno nasljeđe Župe i Podgora, kao dio sveukupnog nacionalnog bića kosovskih Bošnjaka je element koga treba čuvati i potvrđivati. Pod sv...

Goranska balada – bogato kulturno nasljeđe Gore

Bogatstvo koje moramo sačuvati Goranska balada – bogato kulturno nasljeđe Gore

Nematerijalna kulturna baština je prisutna i u duhovnom stvaralaštvu koje se prenosi predajom, odnosno putem jezika, dijalekta, govora i toponimije koje se dal...