Phillips: Dijalog će se nastaviti sve dok Srbija ne prizna Kosovo

Sredstvo za ublažavanje sukoba Phillips: Dijalog će se nastaviti sve dok Srbija ne prizna Kosovo

Direktor Programa za mir i prava na Univerzitetu Kolumbija David L. Phillips ocjenio je kao pravednu odluku premijera Kosova Albina Kurti da ne prihvati preporu...

Phillips: Kosovo nije kolonija SAD, EU ili Turske, odluke donosi u nacionalnom interesu

Profesor Univerziteta Kolumbija Phillips: Kosovo nije kolonija SAD, EU ili Turske, odluke donosi u nacionalnom interesu

Profesor Univerziteta Kolumbija David L. Phillips smatra da Kosovo nije kolonija SAD, EU ili Turske i da samostalno treba da donosi odluke, uključujući i nedavn...

Phillips: SAD treba da intervenišu u izboru novog predsjednika Kosova

Da partije ne idu na izbore Phillips: SAD treba da intervenišu u izboru novog predsjednika Kosova

Direktor Programa za izgradnju mira i ljudska prava Univerziteta Kolumbija u Njujorku David L. Phillips rekao je da politički lideri na Kosovu moraju da pronađu...