Prirodni fenomen

Djelimično pomračenje Sunca vidjet će se danas oko podne, a moći će se vidjeti iz Evrope, sjeveroistočne Afrike i centralne Azije.

Naravno, ova pojava moći će se vidjeti i sa Kosova.

Početak: 11 sati, 22 minute i 54 sekunde.

Makismalna faza: 12 sati, 28 minuta i 03 sekunde.

Kraj pomračenja: 13 sati, 33 minuta i 57 sekundi.

Tokom maksimalne faze bit će pomračeno 38,2 posto sunčevog vidljivog diska.

Kada u astronomiji govorimo o pomračenjima, tada u najopćijem slučaju mislimo na zaklanjanje jednog tijela drugim. Ove zanimljive pojave nisu u vezi samo sa Sunčevim sistemom, već se dešavaju i u svijetu zvijezda, a u mnogim slučajevima su izvor najraznovrsnijih informacija. Dovoljno je spomenuti pomračujuće dvojne zvijezde, tijesne dvojne sisteme i slično.

Naime postoje tri tipa sunčevih pomračenja.

To su potpuno ili totalno, djelimično ili parcijalno i prstenasto pomračenje Sunca. Do pomračenja dolazi tako što Mjesec, kružeći oko Zemlje, povremeno može potpuno ili djelimično da zakloni Sunce.

Važno je znati da se pomračenje Sunca nikada ne smije posmatrati direktno, bilo golim okom, dvogledom ili teleskopom.

Jedini sigurni metodi su projekcija na bijeli ekran iza teleskopa ili dvogleda ili korištenje provjerene astronomski certificirane aluminizirane folije kakve se izrađuju za ovakve svrhe.

Faktor