Štete koju je ruskim korisnicima interneta prouzročio "spam" u 2008. godini je 200 miliona dolara, objavio je šef centra za globalnu analizu "Kasper Laboratorij", Alexander Gostev.

"Spam" je zloupotreba elektroničke pošte masovnim slanjem reklamnih poruka korisnicima, koji čak i nisu zahtjevali, i koji nisu tražili da im se šta pošalje.

Gostev je na okruglom stolu vezanog za sigurnost internetskih korisnika istakao da je sudjelovanje "spamova" u elektronskoj pošti, koju imaju korisnici interneta u Rusiji, skoro 86 do 96 posto.

Prema njegovim riječima, spamovi se uglavnom nalaze na takozvanim “društvenim” mrežama  - web stranice za druženje, koje su najopasnije za sigurnost računala.