Svjetski dan bubrega 12. mart posvećen je mjerenju pritiska i šećera koji predstavljaju najveći rizik u razvoju bubrežnih bolesti. Svaka deseta odrasla osoba ima neku od bolesti bubrega.

Cilj javno-zdravstvene akcije u čast bubrega i našeg opšteg zdravlja je podići svijest javnosti o važnosti dobre regulacije krvnog pritiska kao i važnosti prevencije.

Hipertenzija je bitan uzročnik kliničkog toka bubrežne bolesti koje su u zadnjih nekoliko godina u značajnom porastu i uskoro će predstavljati još važniji medicinski, ali socioekonomski problem.

Od bolesti bubrega u svijetu boluje više od 500 miliona ljudi što znači da svaka deseta odrasla osoba ima neku od bolesti bubrega. Oko 1,5 miliona ljudi u svijetu živi zahvaljujući umjetnom nadomještanju bubrežne funkcije (dijaliza), a na presađivanje bubrega u prosjeku se čeka oko 7 godina.