Istraživanje

Rani simptomi infekcije COVID-19 razlikuju se ovisno o faktorima kao što su dob i spol, otkrilo je novo istraživanje pomoću strojnog učenja.

Studija koju je vodio King’s College London primijetila je da je najznačajnija razlika u ranim simptomima između mlađih dobnih skupina (16-59 godina) u poređenju sa starijim dobnim skupinama (60-80 godina). Rani simptomi također su se razlikovali kod muškaraca i žena.

Nalazi su objavljeni u časopisu Lancet Digital Health.

Istraživači su analizirali podatke iz aplikacije ZOE COVID Symptom Study od 20.aprila do 15. oktobra 2020. U sklopu zajedničke inicijative s Odjelom za zdravstvo i socijalnu pomoć, korisnici aplikacije pozivaju se na testiranje čim prijave bilo kakve nove simptome.

Simptomi se razlikuju među dobnim skupinama

Model koji su koristili istraživači uzimao je u obzir određene karakteristike osoba koje su zaražene koronavirusom, uključujući dob, spol i zdravstveno stanje. Pokazalo se da se početni simptomi zaraze koronavirusom razlikuju među određenim dobnim i spolnim skupinama.

Istraživači su identificirali i analizirali 18 simptoma, a ključni simptomi koji su omogućavali ranu detekciju infekcije COVID-19 uključivali su gubitak mirisa, bol u prsima, uporni kašalj, bol u trbuhu, žuljeve na stopalima, bol u očima i neuobičajenu bol u mišićima.

Pokazalo se da gubitak mirisa nije bio toliko značajan kod osoba starijih od 60 godina i nije bio relevantan za ispitanike starije od 80 godina. Ostali rani simptomi, poput dijareje, bili su uobičajeni u starijim dobnim skupinama (60-79 i stariji od 80 godina) ).

Vrućica, iako poznat simptom bolesti, nije bila rano obilježje bolesti u bilo kojoj dobnoj skupini.

Različiti simptomi kod žena i muškaraca

Studija je otkrila da se rani simptomi koronavirusa razlikuju kod žena i muškaraca. Rezultati su pokazali da su muškarci češće prijavljivali otežano disanje, umor, zimicu i drhtavicu, dok su žene češće prijavljivale gubitak mirisa, bol u prsima i ustrajan kašalj.

Ovaj model je ispitivao i analizirao prvi soj virusa, alfa varijantu, ali istraživači smatraju da će se i simptomi delta varijante koronavirusa razlikovati među određenim društvenim grupama, ovisno o dobi i spolu, prenosi Health Europa.

“Važno je da ljudi znaju da se rani simptomi bolesti mogu razlikovati kod svih članova domaćinstva”, kazao je vodeći autor studije Claire Steves s King’s Collega u Londonu.