Savjet

Internet forumi, društvene mreže i rasprave uživo - u bilo kom obliku, ovo pitanje je uvijek aktuelno i nikako da dođemo do konačnog odgovora.

Neko će vam reći da je mnogo racionalnije ostaviti bojler uključenim po cijeli dan i noć, jer onda ne mora da grije svu vodu, već samo dogrijava, drugi zagovaraju teoriju da je najbolje paliti ga po potrebi.

A evo šta na tu dilemu kaže serviser ovih kućnih aparata.

"Apsolutno nije istina da je za novčanik bolje držati bojler stalno upaljenim. Naravno, sve zavisi od broja članova domaćinstva. Tako, ako je u pitanju samac ili bračni par, njima je racionalnije da bojler uključuju po potrebi. S druge strane, ako je u pitanju porodica s većim brojem članova, njima je vjerovatno najzgodnije da bojler stalno bude uključen jer će u svakom trenutku nekom trebati voda", rekao je za Blic jedans erviser iz Beograda.

 "Ako je bojler namijenjen samo za tuširanje, onda je smislenije da ga povremeno palite, a ako je u pitanju veliki protočni bojler koji koristite i u kuhinjske namjene, onda ćete ga najvjerovatnije gasiti vrlo rijetko. Dakle, štedljivije je ipak paliti ga po potrebi, i naravno, ako već pazite na štednju, gledajte da ga uključite u jeftinijoj tarifi.", dodao je.