Pritajeni potrošači

1. Punjači Ukoliko ostavite punjač u utičnici i nakon što ste napunili uređaj, on će i dalje nastaviti da troši struju. Riječ je o maloj količini, svega 1,2 W dnevno, ali ako imate više punjača i stalnu naviku njihova držanja u utičnicama nakupi se i potrošnje, prenosi “Dnevno“.

2. Digitalni resiver za TV
Ako nastavi da radi i nakon što ga isključite i godišnje potroši električne energije u vrijednosti do 22 američka dolara ili 22 W dnevno.
3) Televizor
Kada na upravljaču stisnete dugme power, to ne znači da ste isključili televizor. To samo znači da ste ga stavili ‘na čekanje’. Tako televizor potroši 24 W dnevno, odnosno do 25 dolara godišnje.
4) Računari i laptopi
Ako ih isključite i ne istaknete iz struje, potrošiće oko 96 W dnevno. Ako utičnicu isključite iz zida, možete uštedjeti do 100 dolara godišnje.
5) Uređaji sa ugrađenim tajmerima
Ako tajmer na aparatu i dalje radi, to znači kako uređaj još uvijek troši struju. Moguće i do 108 W dnevno. Potpunim isključivanjem moguće je uštedjeti do 11 dolara godišnje.