ISTRAŽIVANJA

Rijetka varijanta gena zabilježena kod ljudi koji su doživjeli 100 i više godina usporava temeljne procese starenja, tvrde autori nove studije, objavljene u časopisu PNAS.

Naučnici koji su proveli novo istraživanje kako bi otkrili koji mehanizmi stoje iza ovog učinka smatraju da bi nova otkrića trebala omogućiti razvoj lijekova protiv starenja.

Istraživanja procesa starenja i mogućnosti njegovog usporavanja posljednjih godina postaju sve popularnija jer bi mogla postati temelj za lukrativnu anti-ageing industriju. Istraživanja su pokazala da metformin, jedan od lijekova za dijabetes, produžava životni vijek oboljelih od dijabetesa iako bi bilo za očekivati da oni žive nešto kraće. Taj je lijek navodno vrlo popularan među milijarderima Silicijske doline.

Jedna  od meta naučnika koji se bave starenjem, među ostalim, je i gen Sirt6. Brojna istraživanja već su ranije utvrdila da su aktivnosti tog gena, koji se može naći kod ljudi, ali i kod brojnih životinja, važne u staničnim funkcijama i bolestima, u popravljanju DNA te da su snažno povezane s dugovječnošću. U novoj studiji Vera Gorbunova sa Univerziteta Rochester u New Yorku i njene kolege odlučili su pronaći mehanizme kojima on djeluje na dugovječnost jer je to razumijevanje ključno za eventualni razvoj supstanci koje bi mogle imati učinak na starenje.

Istraživanje molekularne funkcije i uloge Sirt6 u starenju i dugovječnosti kod vinskih mušica Drosophila pokazalo je da pojačana ekspresija (overexpression - OE) Sirt6 u eksperimentalnim uvjetima utječe na životni vijek kod nižih višestaničnih organizama eukariota, baš kao i kod brojnih viših organizama. Također je utvrdilo da je ključni mehanizam kojim pojačana ekspresija dSirt6 uzrokuje produženje životnog vijeka potiskivanje aktivnosti transkripcije dMyc, proteina koji se povezuje sa stvaranjem brojnih tumora kod ljudi.

Autori ističu da je jedno od najuzbudljivijih otkrića da povećanje nivoa ekspresije gena Sirt6 produžuje životni vijek miševa.

Dodatno, autori su pokazali da se ekspresija Sirt6, pojačana pomoću sistema za uključivanje gena GeneSwitch-GAL4, dovoljna za produženje životnog vijeka može pokrenuti u odrasloj dobi, a ne isključivo tokom rane faze razvoja. To znači da bi eventualni lijekovi mogli djelovati na trajanje života čak i naučnici su genski modificirali životinje tako da inherentno imaju pojačanu ekspresiju Sirt6; nisu im naknadno davali terapije.

Autori pišu da su neka novija istraživanja već utvrdila da pojačana ekspresija Sirt6 pomoću GeneSwitch sistema produžuje život miševa, dabrova i vinskih mušica, što govori u prilog tezi da je Sirt6 dovoljno specifičan da se može koristiti za produženje životnog vijeka. Nadalje, naučnici su utvrdili da je OE dSirt6 specifičnog za masno tkivo dovoljna za produženje života, a poznato je da je masno tkivo vinske mušice analogno masnom tkivu, jetri i imunosnom tkivu sisavaca.

Zanimljivo je također da je kod miševa kojima je životni vijek produžen pomoću pojačane ekspresije Sirt6 u jetri i bijelom masnom tkivu zabilježena smanjena fosforilacija AKT-a koji ima ključnu ulogu u više staničnih procesa, poput metabolizma glukoze te proliferacije, migracije i programirane smrti stanica.

Izvor: Coolstyle/Index.hr