"Nibet Fest" - festival tradicionalne muzike prerasta u balkanski festival.

Ove godine će se održati 21. maja u Grnčaru. 
Nastupit će majstori nibet muzike:
Sejfidin Sefa Kryeziu i Shemo Berisha (Kosovo)
Bajram Memishi sa grupom iz Orešeka (Albanija)
Specijalni gosti festivala: Etno grupa "Perija" (Makedonija)
Ženski muzički vokali izvorne muzike iz Grnčara 
Tema ovogodišnjeg festivala je "Sajam izvorne etno muzike".
Sačuvati i širiti pozitivne vibracije koje ljudima donose radost moto je NVO "Katedre Slobodnog Uma". 
Festival ruši granice i povezuje ljude muzikom. 
"Katedra" poziva ljubitelje izvorne muzike da posjete "Nibet Fest" i uživaju u neponovljivom kulturnom događaju. 
Glavni donator festivala: Ministarstvo kulture, omladine i sporta.