Godinu dana od preseljenja na ahiret

"Gladen i žeden po šume, po planine i po reke, Gof i bos, pešak, po ridoj i karpe, ke ne... i pot prak."

Danas se navršava godinu dana od preseljenja (smrti) Nazifa Doklea, nesumnjivo našeg najvećeg naučnika, umjetnika i stvaraoca.
Objavio je više od 35 knjiga na albanskom i goranskom. Pored ostalog, objavio je dvije zbirke narodnih pjesama, knjigu narodnih pripovjedaka, veliki Našinsko-Albanski rječnik sa preko 43 hiljade jedinica i drugo. Bio je slikar, skulptor, istraživač, pedagog. Jednom riječju, bio je „pokretna akademija“.
Njegove knjige predstavljaju vrhunac poetskog i naučnog dostignuća na širem prostoru. Svojim neumornim radom rušio je uzroke izolacije, svoju energiju usmjeravao u korist prosperiteta i međuetničkih odnosa na Balkanu.
Nazif Dokle je svojim knjigama pojačavao ponos stanovnika Gore, davao realnu sliku njihove kulturne baštine i doprinosio obogaćivanju kulture cijelog Balkana. Zahvaljujući njemu danas su najširoj javnosti dostupne mnoge vrijednosti kulturnog kapitala Gore (s obje strane granice), ali će istovremeno od zaborava biti otrgnuti lingvistički, književni, stilistički, etnološki, folkloristički i drugi podaci o Gori. Ostaće zapamćen kao originalan i neprevaziđen u mnogim oblastima kulturnog, poetskog i naučnog stvaralaštva.
Na vijest o njegovoj smrti (preseljenju), profesor Hokaido Univerziteta u Saporou, Motoki Nomachi, je napisao: „Jako mi je žao što je otišao od nas gospodin Nazif Dokle. Ja sam imao izuzetnu sreću da ga vidim, ali samo jedan put. On mi je ostavio snažan utisak. Tiho je pričao, ali je bio pun energije i duboke ljubavi prema Gori i svom maternjem jeziku. Razgovor s njim je bio veoma zanimljiv i poučan. Obećao sam mu da ga posetim ubuduće, ali sada više ne postoji takva mogućnost... Upravo pre nekoliko dana pričao sam s japanskim kolegama o vrednosti njegovih publikacija naročito Našinsko-Albanskog rečnika. Neka živi u srcima sviju koji ga vole i poštuju.“