Festival

U nastavku drugog festivala "Mirëdita, dobar dan", koji predstavlja kulturnu scenu Kosova u Beogradu, večeras je održan dio pod nazivom "Čitanje", na kome su učestvovala četiri pisca i pjesnika mlađe i srednje generacije.

Svoja djela predstavili su Ervina Haliti, Tomislav Marković, Arber Selmani i Bojan Krivikapić, koji su tokom 2014. godine učestvovali u "rezidencijalnim programima" u Beogradu i Prištini.
Pisac Vladimir Arsenijević podsjetio je da su počeci saradnje književnika iz Beograda i sa Kosova poslije rata 1999. godine bili u septembru 2000. godine, a od 2006. je počelo intenziviranje njihove komunikacije i došlo je do prevoda nekoliko značajnih djela sa srpskog na albanski jezik i obrnuto.
Program "Čitati" u okviru festivala "Miredita, dobar dan", organizovalo je udruženje Korkodil, u saradnji sa organizacijom Qendra multimedia iz Prištine, koji su prošle godine pokrenuli i zajednički projekat "Neighbors" (komšije).