Nova knjiga Nazifa Doklea

Ovih dana je iz štampe izašlo dvojezično izdanje knjige Goranske narodne balade (Ballade popullore gorane), koju je priredio Nazif Dokle. Knjiga sadrži 84 balade sakupljene i zabilježene u 27 sela u kosovskom i albanskom dijelu Gore. Dobar dio ovih balada bio je publikovan u dosad objavljenim knjigama narodnih pjesama iz Gore, ali se neke pojavljuju prvi put.

Balade su selektirane prema motivima a dominiraju: motiv ljubavi među mladima, motiv prepoznavanja, motiv zaziđivanja u novu građevinu, date riječi, otimanja djevojke, ekonomske i vojničke migracije, motiv Odiseja i drugi.
Autor knjige Nazif Dokle u Predgovoru knjige ističe: „Objavljivanje ovih balada pojačava ponos stanovnika Gore, označava njihovu realnu vrijednost doprinosa obogaćivanju kultura Albanije, Kosova i cijelog Balkana. Opravdava legitimnost njihovih zahtjeva sa ciljem prihvatanja i zaštite njihove kulturne baštine i maternjeg jezika od strane pomenutih država. To ih motiviše da se integrišu unutar država kao jednaki među jednakima, gdje za sve ima mjesta“.
Autor je napisao predgovor u kojem opširno analizira ponuđene balade i njihovo mjesto u kulturi stanovnika Gore i uopšte u kulturi Balkana.
Recenziju knjige, kao i prijevod na bosanski i korekturu izvršio je dr. Sadik Idrizi. 
Kompletnu knjigu u pdf formatu možete preuzeti OVDJE.