Knjiga Agima Rifata na bosanskom jeziku

Iz štampe izašla nova knjiga dječije poezije "Od hartije Čamac" Agima Rifata, turskog književnika i pjesnika iz Prizrena koji je knjigu namijenio djeci bošnjačke nacionalne zajednice...

U povodu nove školske godine prijatno osvježenje za osnovce bošnjačke nacionalne zajednice Prizrena i okoline svakako je izlazak knjige za djecu "Od hartije čamac“ pjesnika i književnika iz turske nacionalne zajednice Agima Rifata.
Riječ je o već afirmisanom književniku i pjesniku kao i o predsjedniku Udruženja ispred turske nacionalne zajednice u Prizrenu, gdje piše i stvara na turskom, svom maternjem jeziku ali u nekim izuzetnim slučajevima poput ovog i na bosanskom jeziku. Dakle, njegovo književno djelo i stvaralaštvo je obimno, rodovski i tematski raznovrsno.
Iz njegove skromne biogafije vidi se da je napisao i objavio šest knjiga lirske poezije, dvije knjige lirike za djecu, jednu knjigu proze, pet dramskih oblika, tri TV-drame i dvije radio-drame.
Na nedavnoj završnoj večeri ovogodišnjeg Sajma knjiga u organizaciji NVO "AKEA“ bio je jedan od moderatora u predstavljanju književnog opusa bošnjačkog književnika iz Prizrena Miftara Adžemija.
Iz recenzije nove njegove knjige za djecu "Od hartije čamac“ koju je radio doajen bošnjačke književnosti na Kosovu kao i jedini bošnjački Akademik u Kosovskoj Akademiji Nauka i Umjetnosti Alija Džogović,  izdvajamo:
- U korpusu turske nacionalne književno-jezičke historijske komponente na Kosovu Rifatova književna afirmacija je razumljiva i očekivana s obzirom na njegovu kreativnu angažovanost, međutim, postaje indikativno i još jedno literarno eksponiranje i to na bosanskom jeziku sa istom ljubavlju kao i na svom maternjem turskom jeziku. Ljubav prema bosanskom jeziku i književnosti rezultat je piščeve opšte kulture i poznavanja zajedničke književne historije i vjekovnog zajedničkog života, Bošnjaka i Turaka, kao i jezičke tolerancije i interjezičke izmiješanosti ova dva velika lingvistička korpusa koji su u dužoj historijskoj dijahroniji i literarno bogatsvo u trajno nasljeđe. Ovim djelom je Rifati označio i inicijativu približavanja dva jezika i dvije književnosti koje su u prošlosti zajedno egzistirale na balkanskim prostorima kod Bošnjaka i Turaka kao književnost orijentalne znakovnosti. Afinitet prema bošnjačkoj književnosti i prema kreativnim mogućnostima bosanskog jezika primjetni su i kod drugih turskih pisaca na Kosovu, kao na primjer kod Iskendera Muzbega ili Altaja Suroja... Knjigu za djecu ,,Od hartije čamac“ je Agim Rifat poklonio djeci ali i starijim čitaocima jer je to, prije svega, knjiga tolerancije i ugodnog razgovora bajkovite i šaljive fabule, lirske strukture ali i lirskog pripovjednog modela klasične basne - istakao je u recenziji Alija Džogović.
A šta o svojoj knjigi kaže onaj koji ju je pisao skoro godinu i po dana Agim Rifat:
"Posebno mi je drago što se dugi niz godina družim i sarađujem sa mnogim piscima, književnicima i pjesnicima sa Kosova no posebno mi je drago što imam prilike da češće sarađujem sa bošnjačkim piscima i književnicima. Vjerujem da će ova moja nova knjiga za djecu malo osvježiti vašu  književnu, a posebno dječju scenu s obzirom da kao i u našoj, turskoj zajednici imamo mnogo talentiranih književnika te je meni uzuzetno drago da djeci za koju živimo i stvaramo ostavimo nešto u amanet. Citiraću jednog starog dječjeg pjesnika koji je davno izjavio 'Vjerujte da nijedno djelo za odrasle nije dovoljno dobro za djecu, dok je svako djelo za djecu dovoljno dobro za odrasle'. Dakle, moj cilj je da bošnjačku djecu u svojim pjesmicama na neki način edukujem a s obzirom da je potražnja za ovom knjigom veoma velika drago mi je da sam bar pokušao u tome."
Knjiga se može naći na kiosku pored "Aurore“, naspram hotela Theranda po cijeni od tri eura, dok će se uskoro naći i u školama po cijeni od dva eura, a knjigu izdaje izdavačka kuća "IMZA“.
"Biće to moj doprinos vašoj, bošnjačkoj zajednici koju izuzetno cijenim“, istakao je za naš web-portal Agim Rifat, pisac knjige za djecu na bosanskom jeziku "Od hartije čamac“, koja će se, vjerujemo, koristiti i kao školska literatura, a vjerovatno će obogatiti i gradsku biblioteku...
Ne želim da sam sapun!
Sapun se brzo troši,
Začas nestaje
a nestati znači
živjeti prestati;
A zašto prestati mislim i ja 
živjeti mislim
Što to isto misle i djeca sva;
A što se tiče sapuna
on može i dalje da po svome tjera
ako ima računa...