Mustafa Balje javlja se u znaku obnove bošnjačkoga pjesništva na Kosovu i nasuprot promašajima koji su se, na žalost, u njemu zbivali barem u posljednje dvije decenije (izuzimajući, naravno, dvojicu-trojicu od ranije afirmiranih stvaralaca, sada zaslužnih, poznatih i priznatih „veterana“).

Bez prethodnih iskušavanja u literarnoj periodici našega jezika, koje na Kosovu gotovo da i nije bilo, ako se izuzmu dvije-tri revije šarolike namjene, ovaj pjesnik (postaje jasno) sazrijevao je na diskretan način, u onome što se može nazvati vox interiori (unutarnji glas), u tišini i samoći, dakle, udaljen od središta književnih zbivanja, ali blizak i prijemčiv za najbolje uzore pjevanja u njima.

Ismet Marković Plavnik

(Iz recnzije zbirke pjesama "Leptiri po pločnicima" autora Mustafe Balje)

Kompletna zbirka u PDF formatu

{jcomments off}