Drevne biblioteke Chinguettija su sedmo svetilište islama. U tom bivšem centru za karavane, usred Sahare, nalaze se zapisi stari i po hiljadu godina. Neki od njih su napisani na pergamentu. No, uskoro bi mogli nestati, piše "Deutsche Welle".

I pored velike zabrinutosti i proglašenja Chinguettija kulturnim blagom UNESCO-a, njegove biblioteke polako nestaju. Ne samo zbog klimatskih promjena i nedovoljne brige, već i zato što zbog opasnosti od terorizma tamo dolazi sve manje turista koji su svojedobno donosili novac. Mauritanija gubi svoje kulturno srce, a svijet veličanstvene biblioteke.

Oaza Chinguettija je u neki davni vakat bila centar karavana, mjesto u kojem se trgovalo u Sahari. Tu su se okupljali hodočasnici prije i nakon puta za Mekku. Sveti zapisi koje su donosili, punili su biblioteke grada…

Nakon terorističkih napada, više nema turista

Saif al-Islam otvara teška drvena vrata od cedra na biblioteci vakufa Ahmeda Mahmouda. Tu bivši učitelj čuva više od 700 djela koje su skupljale generacije i generacije. Većina zapisa i knjiga piše o poslaniku Muhammedu, o islamu i tumačenju svetih zapisa. Novcem stranaca renovirana je kamena gradnja. Gradonačelnik Muhamed Ould Amara kaže da, nakon terorističkih napada 2008. i 2009, nema više turista, nema novca kojim su se biblioteke držale iznad nivoa podzemnih voda:

"Ovdje smo razvili kulturni turizam, investirali u konačišta koja su sada prazna. Nakon onoga što su tu desilo, privreda Chinguettija se svela na svega tri do pet procenata."

Tu su nekad bile palme

Umjesto 100 posjetilaca danas tu dolaze njih trojica, ili peterica. Upozorenja da se tamo ne putuje te otkazivanje poznatog automobilskog relija Pariz – Dakar uticali su na pustinjski turizam. Kada razmišlja o budućnosti gradskih ruina, gradonačelnik Amara kaže da će Chinguetti jednom progutati pjesak. Tu su nekad bile palme. No, temperature zraka su sve veće, a vode u bunarima ima sve manje. U biblioteci Moula Ahmeda nalazi se zapis o pet stubova islama, star više od 1000 godina i napisan na koži gazele. Pustinjske gazele su već izumrle, ali je zapis ostao:

"Najstariji zapis je iz devetog vijeka. Gazelinu kožu ne napadaju termiti", objašnjava Saif al-Islam razlog zašto su se tako stari zapisi sačuvali. Grad sada ima 12 do 15 biblioteka. No, ministarstvo kulture nema novca da ih spasi. Ministri su čak zatražili savjet i blagoslov od 88-godišnjeg Abdoullaha Oulda Bnoua. On je prorok i već 66 godina daje mistična predskazanja:

"Tu sam rođen i tu sam uvijek živio. Uvijek je bilo pijeska i svjedno je šta će oni uraditi, pijesak će jednom progutati Chinguetti."

Tako će najvjerovatnije nestati i neprocjenjivo kulturno blago pustinjskih biblioteka.