Dominantan jezik 21. stoljeća je jezik Globish, odnosno mješavina najčešće korištenih engleskih riječi i izraza u svakodnevnoj komunikaciji ljudi. Upravo taj novi jezik počinje gospodariti Internetom, ali i komunikacijoum uopće.

O novom jeziku koji poprima sve više maha pisao je i britanski pisac Robert McCrum u svojoj novoj knjizi nazvanoj "Globish: How the English Became the World's Language".

McCrum tvrdi kako Globish u komunikaciji koriste mnogi ljudi od Pekinga do New Yorka.

Inače, termin Globish McCrum je preuzeo od Jeana Paula Nerriere koji je 1995. godine pisao u novoj formi engleskog jezika koristeći se sa samo 1.500 riječi koje su najčešće upotrebljavane u kratkim i jednostavnim rečenicama.

Ipak, smatra se kako je ideja takvog dominantnog jezika potekla zapravo od Indijca Madhukara Gogatea.

"U 19. stoljeću dominirao je britanski engleski jezik, u 20. stoljeću američki engleski, a sada u 21. stoljeću je red da svijetom zavlada globalni jezik, odnosno Globish", kazao je McCrum.

Britanski autor je dodao i to kako poznavanje jezika Globish može uveliko olakšati ljudima koji traže posao u zemljama svijeta, pogotovo u Kini ili Inidiji.

"Ljudi koji žele da pričaju globskim jezikom za primjer trebaju uzeti Baracka Obamu s obzirom da jezik koji on koristi uspješno savladava sve jezičke granice. Kada on govori potrebna je samo mala adaptacija da bi njegove riječi bile razumljive svugdje u svijetu. Naprimjer, njegov slogan "Yes We Can" je razumljiv u bilo kojem dijelu svijeta", kazao je McCrum u intervjuu za Reuters.