Nakon mnoštva pritužbi na njihovo učenje ezana, mujezini u Istanbulu su krenuli na časove pjevanja kako bi melodičnije učili ezan, kojim pozivaju muslimane na molitvu, objavio je BBC.

Mujezin Mehmet Tas, jedan od prvih polaznika škole, kazao je kako je poboljšao učenje ezana, te da ima više samopouzdanja kada ljude poziva na molitvu.

Istanbulski muftija Mustafa Cagrici kaže da je odlučio da sa svih 3.000 džamija u Istanbulu omogući stanovništvu da čuju prekrasan zvuk ezana koji ih poziva na namaz.

"Iz nekih razloga sadašnji mujezini jednostavno ne okuišu na najbolji način", kazao je Cagrici.

"Činimo najbolje što možemo da im pomognemo da poboljšaju svoj glas i učenje ezana."

Časovi očigledno imaju efketa jer, kako kaže Cagrici, broj pritužbi je uveliko smanjen.

"Učenje ezana treba zvučati prelijepo jer se time pozvaju ljudi na molitvu", kazao je on.

Nažalost, neki mujezini, tvrdi Cagrici, nikad neće na najbolji način moći učiti ezan, bez obzira koliko se trude.

"Zato smo džamije sa kojih oni okuišu povezali putem radija sa centralnom džamijom odakle mujezin prelijepo okuiše", istakao je Cagrici.