Sarajevski profesor Midhat Riđanović već 60 godina proučava jezik svoje sredine i objašnjava da se u jezičkoj nauci smatra da ljudi koji se bez teškoća sporazumijevaju, govore jedan jezik, te da u skladu s tim današnji bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski čine jedan jezik sa četiri naziva.

"Ko god tvrdi da su u pitanju četiri razna jezika, ili je gluh, ili ćaknut, ili – što je gore nego biti gluh i ćaknut – ekstremni nacinalista", kaže poznati bh. lingvista u razgovoru sa novinarkom Deutsche Wellea Ljiljanom Pirolić.

"Srbi, Hrvati, Crnogorci i Bošnjaci imaju jedan jezik. Riječ je o četiri južnoslavenska standardna jezika, potpuno ravnopravna kao sociolingvističke činjenice", slaže se i profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, lingvista Senahid Halilović. "Dakle, mi u BiH govorimo jednim jezikom, pa, ipak, zastupnici u Parlamentu BiH traže da im se dokumenti za sjednice prevode sa srpskog na bosanski, bosanskog na hrvatski i tako dalje i tako gluplje."

Profesor Halilović objašnjava da se standardiziranje bosanskog jezika ne dešava samo u jednom centru, već u više njih, te da stoga imamo različita rješenja.

Lingvista Josip Baotić sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu za Deutsche Welle kaže da, kad govorimo o jeziku kao strukturi, onda je jezik Srba, Bošnjaka, Hrvata i Crnogoraca jezik standardne forme, koja je stvarana od 1850. godine pa sve do devedesetih godina prošloga stoljeća.

"U ovom našem vremenu koje je karakteristično po dezintegraciji društva, jezik je razbijen do tog nivoa da imamo 'dvije škole pod jednim krovom' i to da učenici jedne nacionalnosti ne mogu slušati nastavu na jeziku druge nacionalnosti, iako je to isti jezik", kaže profesor Baotić.

Novinarka Deutsche Wellea zaključuje: "Naš jezik, kojim govorimo u BiH je nešto kao proizvod 3 u 1. Samo što nas niko ne kupuje."

Sarajevo-x.com