Povodom izlaska iz štampe Takvima na bosanskome jeziku za 2022. godinu, 29. decembra 2021. godine, u Institutu “Yunus Emre” u Prizrenu, uredništvo ove publikacije je, u prisustvu imama iz bošnjačkih sredina, autora objavljenih tekstova, nezavisnih intelektualaca, predstavnika civilnog društva i dijaspore, organiziralo prigodnu promociju.

O Takvimu, zborniku sa 271. stranicom, uz sedam cjelina, 14 radova i tri priloga, govorili su promotori: mr. Elmir Karadži, dr. Azmir Jusufi i mr. Džulzada Ajvazi Rama.

Najprije je imam Nailj ef. Skenderi, član Redakcije, proučio ajete iz Kur’ana, dok je urednik Takvima, mr. Elmir Karadži, među ostalim, kazao da “je ova publikacija zaslužila javno promovisanje”, te da po prvi put, uz 22. broj, to i čine. 

“Ovo je publikacija sa najdužom tradicijom među Bošnjacima Kosova. Od 1995. godine kada je pokrenut Takvim, kao nužnost trenutka, Bošnjaci okupljeni oko revije “Selam” uz podršku Islamske zajednice Kosova, tačnije muftije rahmetli Rexhepa Boje, do 2008. godine objavljeno je 14 brojeva. Tadašnju redakciju su činili veliki entuzijasti, koji su volonterski i bez nadoknade uređivali i objavljivali Takvim, svijesni da će od nekoga drugog dobiti nagradu”, istakao je Karadži.

“Drugu etapu bilježe mladi teolozi i imami, od 2011. godine, koji su volonterski preuzeli uređivanje Takvima. Uz izdavača, Predsjedništva Islamske zajednice Kosovo, priređeno je 8 brojeva. Od 2019., osnovana je i Redakcija Takvima na bosanskom jeziku, odlukom iste institucije, dok mi je pripala čast, ali i odgovornost, da kao urednika, zajedno sa članovima: dr. Azmirom Jusufijem i Nailjom ef. Skenderijem u kontinuitetu radim na objavljivanju Takvima”, dodao je on.
Izražavajući zahvalnost glavnom uredniku prof. Ahmetu Sadriuu, na ukazanom povjerenju i podršci, Karadži se zahvalio i saradnicima, autorima, među kojima je su i tri profesora sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Na skupu se čulo da “pored naučne, informativne i edukativne vrijednosti”, Takvim raspolaže tekstovima koji “će biti interesantni i za buduće naučne istraživače koji se bave identitetom, religijom i kulturom Bošnjaka Kosova” 

“Takvim raste iz godine u godinu, po obimu i broju stranica i po kvalitetu, na čemu uporno radimo. Radove potpisuju respektabilni autori, sa svojim stavovima i mišljenjima. Nas je u Takvimu objedinila ideja islama i ideja bošnjaštva. Vrlo je važno prepoznati te vrijednosti, oko kojih je potrebno da se što masovnije okupljamo. Vrijeme je da pišemo sami o sebi. Dosta su drugi pisali o nama. A skoro svi “drugi” su o nama pisali za interese i ciljeve “drugih,” a ne nas samih. Zato je važna pisana riječ, jer ono što se zapiše, ostaje trajno”, naglasio je mr, Elmir Karadži i zaključio da “ovom publikacijom ostavljamo nešto trajno iza sebe”. 

“U Takvimu ne preovlađuju radovi islamskog teološkog, etičkog ili pravnog karaktera, već smo dali prostora i drugim aspektima života. Važna nam je i vjera i nacija, ekonomija i duhovnost, život i zdravlje, moral i porodica, kao i naši merhumi. Važan je i kalendarski dio kao orijentacija u vremenu i prostoru”, .

“Previše energije gubimo na međusobna prepucavanja, argumente i polemike. Dok su učeni raspravljali može li se klanjati u staklenim mestvama, Tatari su osvojili Bagdad, a znamo kakvo su krvoproliče iza sebe ostavili. Tako se i danas raspravlja o sekundarnim i trivijalnim stvarima a ne o aktuelnim temama. Preko ove publikacije, također, možemo podignuti naš kulturno-prosvjetni nivo, što nam je jedan od ciljeva. Moramo više čitati i biti više kritični prema novim znanjima i iskustvima, posebno prema ideologijama koje haraju ovim prostorima. Takvim se treba naći u svakoj našoj kući, jer je njegova prednost u ranovrsnosti tema i tekstova, u odnosu na neku drugu knjigu. Propusti i greške su dio svačijeg rada, i s time se nosimo, dok ćemo uvijek prihvatiti argumentiranu kritiku”, kazao je u svom obraćanju urednik Takvima na bosanskome jeziku.

O nekim segmentima iz Takvima, govorila je i mr. Džulzada Ajvazi Rama, koja je, između ostalog, prenijela neka zapažanja o njenom autorskom radu objavljenom u Takvimu za 2022. - “Autistična i djeca sa posebnim potrebama”.

Prenosimo i dio izlaganja dr. Azmira Jusufija, člana Redakcije Takvima, ujedno i promotora.

“Čitanjem, učenjem i pisanjem unapređujemo sebe i društvo i to je božanski imperativ. Još od riječi „Ikre“ (Uči), muslimani su pozivali čovječanstvo u predivni svijet čitanja, učenja i istraživanja o kojem nisu znali gotovo ništa prije objave spomenutih riječi. Muslimanski autori su pisali na hiljade naslova. Uzimajući u obzir tako bogato literarno naslijeđe, tužno je vidjeti da je u današnje vrijeme većina muslimana očajna čitalačka publika. Oni bi s pravom trebali predvoditi svijet u pisanju i čitanju kao što su to i prije radili. Tajna muslimanskog uspjeha u prošlosti je činjenica da su se obrazovali i čitali sa velikim elanom, stvarajući tako britke umove i genijalce najfinijeg kova”, kazao je promotor Dr. Azmir Jusifi i dodao da “je veliki broj časopisa koji imaju mnogo dužu tradiciju, ponekad čak i stoljetnu, i koji su odigrali važnu ulogu u povijesnim i društvenim tokovima i procesima, koji su otvorili put i horizonte stilova i ideja, koji su imali značajan uticaj na svijest i savjest ljudi i utrli staze za značajne promjene. 

“Takvim je igrao i igra važnu ulogu u podizanju svijesti muslimana na Kosovu. Uz Allahovu, dž.š., pomoć uspjeli smo i ove godine da pripremimo i ovo, sada već tradicionalno izdanje koje već nekoliko godina izlazi uz podršku Islamske zajednice Republike Kosovo. Potrudili smo se da sažmemo jedan broj tema iz različitih islamskih i ostalih naučnih oblasti. Naravno, značajno mjesto je pridato Kur'anu i njegovom tumačenju – tefsiru, razumijevanju Sunneta, duhovnosti i zdravlju, pandemiji i ekonomiji, o islamu i bošnjacima Kosova, o životu i zdravlju, te o moralu, humanizmu i porodici i na samom kraju o našim merhumima.Na stranicama Takvima su svoje mjeso pronašli mnogi autori, od onih starijih generacija pa sve do najmlađih, tako da je Takvim namijenjen svim starosnim strukturama, stepenima obrazovanosti. Nadajmo se da će izborom tekstova biti zadoljni i čitaoci”, rekao je dr. Azmir Jusufi.

Nakon izlaganja promotora, uslijedila je interaktivna diskusija prisutnih sa Uredništvom takvima, a druženje je nastavljeno uz čaj i muhabet u novom ambijentu Instituta “Yunus Emre”.

Takvim na bosanskome jeziku je ove godine štampan u rekordnih 1500 primjeraka, od toga 700 su na raspolaganju za Prizren, Župu i Podgor, 400 za dijasporu, 350 za Goru i 50 za Vitomiricu i ostale dijelove Kosova.