Nova knjiga

Obavljena je nova knjiga naučnih studija autorice Suade A. Džogović, profesorice Fakulteta biznisa Univerziteta "Haxhi Zeka".

Suada A. Džogović, profesorica Fakulteta biznisa, objavila je novu knjigu koja predstavlja zbirku naučnih studija pod naslovom "Komunikacijsko-etički aspekti fenomena nacionalizma. Balkanska paradigma". 

Predgovor ovoj knjizi napisao je akademik prof. dr. Ferid Muhić, dok su recenzije potpisali akademik prof. dr. Šefket Krcić i doktorand pravnih nauka, mr. Dženis Šaćirović. 

Ova knjiga, štampana na 486 stranica, rezultat je autoričinog desetogodišnjeg multidisciplinarnog istraživanja koje je, osim po svojoj originalnosti, jedinstveno po svojoj strukturi, sveobuhvatnosti i, prije svega, po brojnim naučnim spoznajama.
 
Prema riječima autorice, knjiga otvara novu etapu analitičkog razumijevanja historijske dinamike balkanskih događaja identificiranih na različitim osnovama, ali u društvenom fokusu.  Njena posebna vrijednost je regionalnog, ali i šireg konteksta, budući da našu pojedinačnost dovodi u vezu sa zbivanjima u svijetu. Cilj ovih studija je "naučna potvrda društvenih devijacija, kulture, paradigme, episteme jednog perioda i strukture balkanskih događanja u novijoj historiji, te pokušaj formuliranja 'doktrine prevencije' komunikacijskih, kulturoloških i etničkih sukoba na području Balkana, također i u njegovom neposrednom geostrateškom okruženju". 

Kako ističe, "ljudsko društvo, kao i pojedinci, inherentno je konfliktno. Novija historija pokazuje da Europa nije uspjela upravljati kulturnim razlikama i antagonizmima na prostoru Balkana. Ti događaji, posebno politika diferencijacije koju su instruirali njeni akteri, negirajući postojanje drugih kultura/kulturnih identiteta, rezultirali su teškim posljedicama..." 

Iz Predgovora za ovu knjigu, koji je napisao akademik prof. dr. Ferid Muhić, izdvajamo: 

"Aktivna u različitim žanrovima akademske produkcije, dr. Suada A. Džogović se opravdano opredijelila da u ovoj knjizi svoju publicističku raznovrsnost prezentira kroz tri kategorije tekstova: 1. Polemike; 2. Prikaze; 3. Izvorne naučne priloge… Ovom knjigom izabranih studija, dr. Suada A. Džogović, ponudila je naučnoj akademskoj zajednici kao i najširoj javnosti djelo koje, s jedne strane omogućava razumijevanje suštine složenih okolnosti društvenog života u regijama Jugoistočnog Balkana, uključujući tu i historijsku pozadinu, i političke interese, i ekonomske faktore, kao i autentično predočene činjenice o etničkim osobinama naroda ovog dijela Evrope, dok s druge strane suvereno i konsekventno promoviše i aktuelizira, gotovo svuda već zaboravljene univerzalne ideale naučne istine i humanistički inspirisane moralne vrijednosti…"