Malo je poznato da je prvi pisani medij na bosanskom jeziku na Kosovu, objavljen prije 25 godina. Radi se o Takvimu, preteća prvog časopisa na bosanskom “Selam”, tačnije islamskom kalendaru s označenim vremenom vjerskih obreda i datumima iz historije. Ovaj godišnjak obiluje i prilozima iz nacionalne kulture Bošnjaka a osnova mu je Takvimu iz BiH, koji je nedavno proslavio 85 godina postojanja i rada. Kosovsko izdanje izlazi već 25 godina pod okriljem Islamske zajednice Kosova.

Pojava Takvima na bosanskom jeziku na Kosovu uslovljena je potrebama džemaata zbog prekida dostave islamske i druge literature tokom ratnih i poslijeratnih dešavanja u BiH, ali i novonastalih barikada koji prate odnose BiH i Kosova.

Prije 25 godina, dakle, entuzijazmom nekolicine bošnjačkih intelektualaca, imama i aktivista, kasnije i svesrdnom potporom Predsjedništva Islamske zajednica Republike Kosova, bošnjački imami u kontinuitetu rade na objavljivanju ovog zbornika koji ima historijski značaj za nacionalni i jezički identitet Bošnjaka. Začetnik i realizator te ideje da se na Kosovu objavljuje Takvim je bio bošnjački aktivista Ćerim Bajrami, dok su u redakciji bili i Muharem Hadži, Refki Alija, Junus Hodža, Mustafa Balje i drugi.
Ovih dana iz štampe je izašao Takvim za 2021. godinu na bosanskom jeziku, namijenjen Bošnjacima Kosova u zemlji i dijaspori. Publikaciju izdaje Predsjedništvo Islamske zajednice Republike Kosova. 

“Kao urednik redakcije, koju još čine i dr. Azmir Jusufi i Nailj ef. Skenderi, nakon uspješnog okončanja ovog projekta, želimo se zahvaliti na podršci muftiji Naimu ef. Tërnavi, glavnom i odgovornom uredniku profesoru Ahmetu Sadriuu, i direktoru za dijasporu Ekremu Simnici”, kazao je Elmir Karadži, urednik u Redakciji Takvima na bosanskom jeziku. 

“Pred čitaocima je 21. po redu broj Takvima, i prema broju stranica (248), vjerujemo i kvaliteti, je premašio sve prethodne brojeve. Sastoji se od 12 radova domaćih autora i jednog prijevoda s engleskog. Inače, publikacija je podijeljena u pet cjelina (Vjera i moral, Tumačenje Kur’ana, Tumačenje sunneta, Islam i nauka i Kulturna tradicija), a završni dio predstavlja Kalendarski dio u kojem su označeni islamski praznici i mubarek noći i dani, te precizno određena namaska vremena za svaki vakat u godini”, dodao je Karadži.

Takvim 1442-1443 / Kalendar 2021 je čitaocima dostupan u svim džamijama bosanskog govornog područja na Kosovu (Prizren, Župa, Podgor, Dragaš, Gora, Peć, Istog) te u dijaspori (Džemat kosovskih Bošnjaka, Udruženje Šar, Kulturna zajednica kosovskih Bošnjaka - Stuttgart).

“Zahvaljujući ekipnom radu članova redakcije, ali i našim saradnicima kojima se poimenično zahvaljujemo: Fatmiru Sezairiju, Selmiru Tahiriju, Besimu Rami, Redžifi Osmani Meta, Tariku Salijiju, Mirsadu Aslaniju, Raimu Bajramiju, Mehmedu Metu, Džulzadi Ajvazi Rama, Sadiku Idriziju, Ćerimu Bajramiju i Faiku Miftariju, Takvim je znatno sadržinski bogatiji u odnosu na prije”, istakao je mr. Karadži.

Takvim polako postaje publikacija s najdužom tradicijom u bošnjačkoj zajednici na Kosovu, i upravo zbog toga on je naša moralna obaveza prema našem narodu. Baštinimo kulturu različitosti i ostajemo otvoreni za konstruktivnu kritiku koja će samo doprinijeti kvaliteti publikacije. 

Članovi Redakcije Takvima na bosanskom jeziku, koji izlazi jednom godišnje, uzimajući kompleksnost njegove pripreme i štampanja, uputili su apel svim imamima i intelektualcima iz bošnjačke zajednice da se priključe ovom dugoročnom projektu i obogate ga autorskim prilozima.

Podsjećamo, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, početkom 2020. godine u Sarajevu je održana svečanost povodom obilježavanja 85. godišnjice Takvima, najtiražnije i najpopularnije publikacije Islamske zajednice u BiH, na kojoj je, prenoseći poruku reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića, njegov zamjenik dr. Enes Ljevaković, među ostalim naglasio da će Takvim i u budućnosti nastaviti ispisivati nove stranice bošnjačke historije, “da bude svjedok dilema i izazova s kojima se danas susrećemo”.

"Takvim i danas ima jednak uticaj i prihvaćen je od svih Bošnjaka, ne samo u BiH, nego i državama regije, pa i na Kosovu i u Makedoniji. Postao je sastavni dio kolektivnog bošnjačkog bića", naglasio je urednik Takvima, Mustafa Prljača.