Izdavačka kuća “Imza”
Da je Izdavačka kuća “Imza” posvećana snažnoj podršci bošnjačkoj književosti Kosova je i svježe izašla iz štampe knjiga autora Uzeira Ajradinija - “Nema leta bez deteta”, inače njegova deseta knjiga za djecu.
Pjesnik i romanopisac Ajradini, napisao je još četiri knjige pjesama za odrasle, jednu knjigu priča na lokalnom, sredačko-župskom govoru, Antologiju pjesama na lokalnom govoru Sredačke župe i Gore, te i dva romana, 
Ovim Izdavačka kuča "IMZA“ nastavlja svoju svesrdnu podršku bošnjačkoj književnosti Kosova. Do sada je izdala sledeće knjige autora iz Gore, Župe i Podgora:
“Ne tuguj pjesmo” – Izet Kurtiši, “Priče i predaje iz Gornjeg Ljubinja” – Rasim Kaplani, “Već viđeno”- Uzeir Ajradini,  “Kaldirimlara konan kelebekler” (“Leptiri po pločnicima”) – Mustafa Balje - u prepjevu Agima Rifata, “ÇAĞDAŞ KOSOVA BOŞNAK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ” (“Antologija savremene bošnjačke poezije Kosova”) - Agim RİFAT, prevod Agim Rifat, “Gorki i milji dertoj”- Rasim Kaplani, “Ogrijana mesečina”- Ramadan Redžeplari, “Mirisna leta” - Zaim-Zajo Bajrami, “Ako mi opet dođeš” - Zaim-Zajo Bajrami, “Kameni put” - Suzana Soytari.
Direktor izdavačke kuće “Imza” Agim Rifat, ističe veliko zadovoljstvo suradnjom sa stvraocima - pjesnicima i književnicima iz bošnjačke zajednice. U pripremi je za štampu, kaže Rifat, kniga pripovjedaka “Suton”, autora Ismaila Ramovića.