Objavljeno: 09.02.2018. u 16:38 | Kategorija: Vjera
0
Hatib: Azmir ef. Jusufi

HUTBA: Musliman govori samo istinu

Slava i hvala pripadaju samo Allahu Uzvišenom, Njega slavimo i od Njega pomoć, uputu, milost i spas tražimo. Koga Allah uputi na pravi put, nema onoga koji bi ga u stramputicu odveo, međutim, koga Allah ostavi u zabludi – a pri tome sam čovjek teži ka njoj, nema onoga koji bi ga na pravi put uputio. Salavate i selame donosimo na Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu i ashabe i sve sljedbenike Kur'ana i Sunneta do Sudnjega dana.

  • Veličina slova:
  • a
  • a
  • a
Allah, dž.š., u Kur'anu kaže: "O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu."  (El-Ahzab, 70.) 
Govoriti istinu je od dobrih navika a ujedno nam je i obaveza. Ako bismo uvijek govorili istinu, sačuvali bismo sebe od mnogih neugodnosti, kao što se sačuvao jedan ashab Muhammeda, s.a.v.s., kako se navodi u jednoj predaji. Naime, jedan je čovjek došao Muhammedu, s.a.v.s., i rekao: "O Allahov Poslaniče, ja imam mnogo loših navika. Koju od njih najprije da ostavim?" Poslanik, s.a.v.s., reče: "Prvo ostavi laž, i uvijek govori istinu."
Čovjek je obećao da će tako učiniti, ustrajao je u tome te se tako zaštitio od loših navika i zabranjenih postupaka i radnji, jer je dao obećanje pred Poslanikom, s.a.v.s. I tako, kad god bi ovom čovjeku naum palo da učini nešto loše, on bio se sjetio svoga obećanja da će uvijek govoriti istinu.
Allah, dž. š., u Kur'anu kaže: „Allah vam strogo naređuje da povjerene emanete izvršite prema onima kojima pripadaju“ (En-Nisa', 58.). Također kaže Uzvišeni: „O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno emanete ne proigravajte“ (El-Enfal, 27.).
Od Ebu Hurejrea, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: „Tri su znaka ili osobine munafika: kada govori – laže, kada obeća – ne ispuni, i kad mu se šta povjeri – on to iznevjeri.“ (Muttefekun alejhi).
Poslanik, s.a.v.s., je također jedne prilike rekao: „Najbolji od vas su oni iz mog stoljeća, pa onda oni koji dođu iza njih, pa oni iza njih, a zatim će poslije njih dolaziti ljudi koji će svjedočiti i kojima će se vjerovati, a oni neće čuvati emanet nego će varati, zavjetovaće se, a te zavjete neće ispunjavati...“ (Muttefekun alejhi).
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Izvrši emanet prema onome ko ti ga je povjerio, a nemoj iznevjeriti onoga ko je tebe iznevjerio.“ (Ahmed)
Enes b. Malik, r.a., kaže: „Allahov Vjerovjesnik nam ne bi držao govor, a da ne bi rekao: „Nema imana onaj ko nema emaneta, a nema ni vjere onaj ko se ne drži dogovora.“ (Bejheki)
Ali b. Ebi Talib, r.a., je jedne prilike rekao: „Ko kod ljudi bude imao tri stvari dužnost im je da prema njemu izvrše tri: kada mu pričaju da im povjeruje, kada mu nešto povjere da ih ne iznevjeri, kada im obeća da ispuni obećanje, a oni su prema njemu obavezni da ga vole svojim srcima, da ga hvale svojim jezicima i da mu ukažu svoju pomoć.“
Ko je povjerljiv pokoran je svome Gospodaru u ispovijedanju svoga islama, a ko je varalica ne pokoran je svome Gospodaru u ispovijedanju svoga islama.
Emanet i govor istine su bile od najuočljivijih moralnih osobina svih poslanika. Uzvišeni Allah nam u Kur'anu govori o Nuhu, Hudu, Salihu, Lutu, Šu'ajbu i drugim vjerovjesnicima i poslanicima, neka je na sve njih Allahov blagoslov i mir, a svaki od njih je rekao svome narodu: „Ja sam vama povjerljivi poslanik, pa se zato bojte Allaha i meni se pokoravajte.“
Naš vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.s., je imao veliki udio u tome, jer je bio poznat među svojim narodom kao iskreni i povjerljivi - "El-Emin".
Emanet simbolizira različita značenja koja su sva objedinjena osjećajem čovjeka da je odgovoran za svaku stvar koja mu je predata i da jasno i nedvojbeno shvata da će pred Allahom odgovarati na način kako je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Svako od vas je čuvar i svako će odgovarati za ono što čuva. Vođa je čuvar i bit će odgovoran za svoje podanike. Muškarac je čuvar svoje porodice i odgovarat će za ono što čuva. Žena je čuvar kuće svoga muža i odgovorna je za ono što čuva. Sluga je čuvar imetka svoga vlasnika i odgovoran je za ono što čuva. Uistinu, svi ste vi čuvari i svako od vas je odgovoran za ono što čuva.“ (Muttefekun alejhi)
Jedan od najisticajnijih emaneta jeste i izvršavanje onoga čime je Allah obavezao čuvare Njegovog Govora i Islama kao vjere (hafize, učenjake i pobožnjake ovog Ummeta), – da  pojasne ljudima i da ne skrivaju od njih. Da podučavaju ljude i da ih usmjeravaju naređujući im istinu-dobro i odvraćajući ih od zablude-zla, jer se na taj način odazivaju naredbi Uzvišenog koji kaže: "A kada Allah uze obavezu od onih kojima je dana Knjiga da će to sigurno ljudima objašnjavati i ništa iz nje neće kriti, pa su je oni za leđa svoja bacili, prodajući je za bagatelnu cijenu! A ružno li je to što za to kupuju!" ('Ali - 'Imran, 187.)
Jedan od najvećih domena primjene emaneta je emanet riječi. Koliko ima lažnih riječi na koje se onaj ko ih izgovara i ne obazire, a s njima se strovali u džehennem na dubinu koja je veća od razdaljine istoka i zapada, a ta riječ, također, bude razlog rušenja ispravne egzistencije i destrukcije dobro sagrađene građevine? Koliko ima samo zaraznih riječi na čiju se odgovornost nije mislilo, a dovele su do razjedinjavanje naroda, tako da su veze ljubavi prekinute, a prijateljske  i rodbinske veze zapostavljene?
Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kojeg bilježi Ebu Davud, kaže: "...onaj koji ukaže svome bratu na nešto, a zna da je ispravno u suprotnom od tome, prevario ga je."  (Ebu Davud)
Allah, dž.š., kaže: "Allah vam doista naređuje da emanete date onima kojima pripadaju."  (En-Nisa', 58.)
Međutim, danas možemo uvidjeti i uvjeriti se da se emaneti povjeruju i nekim osobama kojima ne pripadaju, niti su sposobni, a niti su kvalifikovani za tu poziciju, te se tako otima i uskraćuje pravo određenim ljudima i tako nastaje zbrka i smutnja u društvu.
Imam Muslim bilježi od Ebu Zerra, r.a., da je rekao: "O Allahov Poslaniče, zar me nećeš postaviti na (neku) funkciju? Poslanik, s.a.v.s., mu reče: "O Ebu Zerre, ti si slabašan čovjek, a u pitanju je emanet - koji će na Sudnjem Danu biti poniženje i kajanje!"  (Muslim)
Omer b. El-Hattab je rekao: "Ne nasjedajte na viku i galamu ljudi, onaj ko osjeća odgovornost za emanet i ko ne nasrće na ljudsko dostojanstvo, njega smatrajte i zovite čovjekom!"
Alija, r.a: "Svijest o emanetu je ključ rizka."
Izreke naučnika:
Akademik Enes Karić: "Sve ti mogu oduzeti, ali jezik za zubima ne mogu, ušutkanu riječ ne mogu. Nikada!"
Camillo Benso di Cavour: "Možete spriječiti da se čuju moje riječi, ali ne možete spriječiti da se čuje istina."
Marko Tulije Ciceron: "Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše."
John Locke: "Jedna je stvar pokazati čovjeku da nije u pravu, sasvim druga staviti ga u posjed istine." 
Umberto Eko: „Nije svaka istina za svačije uši.“
Molimo Allaha Plemenitog da nas čuva svakog belaja na ovom svijetu i spasi od džehennemske vatre na budućem svijetu. Također Ga molimo da nam omogući i potpomaže da govorimo samo istinu i ustrajemo u njoj nepokoljebljivo i čvrstim jekinom! Amin
Prizren, 09.02.2018.
0

Sve iz rubrike Vjera

Prethodni članci iz rubrike Vjera

Vremenska prognoza

Priština

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
17:00 - 18:00 2.8 m/s
18:00 - 00:00 2.8 m/s
00:00 - 06:00 2.2 m/s
06:00 - 12:00 5.1 m/s

Prizren

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
17:00 - 18:00 1.4 m/s
18:00 - 00:00 1.2 m/s
00:00 - 06:00 0.6 m/s
06:00 - 12:00 0.2 m/s

Peć

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
17:00 - 18:00 1.2 m/s
18:00 - 00:00 1.1 m/s
00:00 - 06:00 0.3 m/s
06:00 - 12:00 0.5 m/s

Mitrovica

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
17:00 - 18:00 2.1 m/s
18:00 - 00:00 1.9 m/s
00:00 - 06:00 2.5 m/s
06:00 - 12:00 2.5 m/s

Ferizaj

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
17:00 - 18:00 2.0 m/s
18:00 - 00:00 1.9 m/s
00:00 - 06:00 1.6 m/s
06:00 - 12:00 2.6 m/s

Gnjilane

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
17:00 - 18:00 2.4 m/s
18:00 - 00:00 2.3 m/s
00:00 - 06:00 3.1 m/s
06:00 - 12:00 3.3 m/s

Facebook preporuke