Objavljeno: 25.12.2013. u 13:12 | Autor: Info-ks | Kategorija: NVO sektor
0
Monitoring Osnovnog suda u Prizrenu

Veća transparentnost i odgovornost pravosudnih institucija

Sudski sistem na Kosovu od januara 2013. godine, prošao je kroz značajan proces prestrukturisanja, kako je predviđeno novim Zakonom o sudovima. Reforma propisana predmetnim Zakonom obuhvata prestrukturisanje sudskog sistema da bi se pomoglo oko uvođenja sudskih radnji i postupaka u sedam (7) osnovnih sudova prve instance sa opštom nadležnošću; u jednom (1) Apelacionom sudu sa nadležnošću u cijeloj zemlji, a koji se nalazi u Prištini i u Vrhovnom sudu kao konačnom sudskom organu na Kosovu, rečeno je u uvodnom izlaganju na završnoj konferenciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Kosova (VKBIK) u Prizrenu, gdje su prezentirani rezultati projekta "Monitoring Osnovnog suda".

 • Veličina slova:
 • a
 • a
 • a
 • NVO VKBIK
 • NVO VKBIK
 • NVO VKBIK
 • NVO VKBIK
 • NVO VKBIK
 • NVO VKBIK
 • NVO VKBIK
 • NVO VKBIK
 • NVO VKBIK
Mejdin Saliji, predsjednik VKBIK-a je, između ostalog, istakao da im je cilj bio povećanje svijesti i učešće građana u pravosudnom sistemu i da se unaprijedi funkcionisanje pravosuđa, da se unaprijedi pristup javnosti, transparentnost, efikasnost i odgovornost sudova na Kosovu.
“Mediji, civilno društvo i druge interesne grupe pomažu da se izgradi demokratska osnova kada vrše posmatranje i informišu javnost.  Tako je i naša NVO VKBIK uz pomoć USAIDA I ATRC vršila monitoring osnovnog suda u Prizrenu u petomjesečnom periodu i između ostalog je dala neke zaključke koji će biti iznijete. Mnoge lokalne organizacije na Kosovu bile su aktivne u zalaganju za reformu pravosuđa, osmišljavale i sprovodile kampanje posmatranja i podizanja svijesti javnosti”, rekao je Saliji.
Aktivnostima posmatranja i podizanja svijesti javnosti o sudovima i pravosudnom sistemu uopšte, civilno društvo povećava nivo transparentnosti i odgovornosti pravosudnih institucija na Kosovu, i podstiče bolje informisanu javnost da aktivno učestvuje u naporima koji se ulažu u reformu.
Fatima Velija, koja je vršila monitorisanje Osnovnom suda u Prizrenu istakla je da je monitoring bio fokusiran na dvije oblasti i to na pravo zena i pravo bosnjacke zajednice.
"Što se prava žena tiče zaključili smo da se žena u većini slučajeva isključuje kao nasljednica, žena prisustvuje suđenju samo onda kada prihvata da se odriče nasljeđa, gdje jak uticaj imaju tradicionalni običaji. Kada su u pitanju prava bošnjačke zajednice, treba istaći da na svim nivoima, od sudije, preko javnog tužioca, svjedoka, do optuženog i svih onih koji učestvuju u sudskom postupku postoji simultano prevođenje na bosanskom jeziku. Kao zamjerku treba istaći da se zapisnik vodi samo na albanskom jeziku", kazala je Velija.
Skender Qoqaj, sudija osnovnog suda u Prizrenu, je najprije istakao trud da njihov posao bude transparentniji za sve građane, onoliko koliko im zakon to dozvoljava.
"Dobili smo podršku od USAID-a gdje se objekat suda renovirao, građani izbliza vide rad administracije, sve satnice, ročišta i suđenja su prikazani na ekranu, a svako neobjavljivanje je propust nekoga iz administracije. U posljednja tri mjeseca sud ima i glasnogovornika koji daje informacije za medije i NVO", rekao je Qoqaj.
"Imajući u vidu da brojimo veliki broj sudija, što je pozitivna stvar za građane čiji problemi će se riješavati mnogo brže, a imamo samo pet sudskih sala, to je razlog što pojedine seanse suđenja održavamo u kancelarijama", objasnio je Qoqaj.
0

Sve iz rubrike NVO sektor

Prethodni članci iz rubrike NVO sektor

Vremenska prognoza

Priština

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
01:00 - 06:00 5.2 m/s
06:00 - 12:00 4.8 m/s
12:00 - 18:00 10° 3.3 m/s
18:00 - 00:00 2.0 m/s

Prizren

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
00:00 - 06:00 1.7 m/s
06:00 - 12:00 10° 3.5 m/s
12:00 - 18:00 14° 2.1 m/s
18:00 - 00:00 0.6 m/s

Peć

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
01:00 - 06:00 5.1 m/s
06:00 - 12:00 3.8 m/s
12:00 - 18:00 11° 1.0 m/s
18:00 - 00:00 0.9 m/s

Mitrovica

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
00:00 - 06:00 8.4 m/s
06:00 - 12:00 7.0 m/s
12:00 - 18:00 11° 3.0 m/s
18:00 - 00:00 2.1 m/s

Ferizaj

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
01:00 - 06:00 2.1 m/s
06:00 - 12:00 1.7 m/s
12:00 - 18:00 11° 2.2 m/s
18:00 - 00:00 0.9 m/s

Gnjilane

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
00:00 - 06:00 4.5 m/s
06:00 - 12:00 4.3 m/s
12:00 - 18:00 12° 2.7 m/s
18:00 - 00:00 0.9 m/s

Facebook preporuke