Impressum

  • Veličina slova:
  • a
  • a
  • a

Glavni urednik: Amir JAKUPI

Izvršni urednik: Faruk BAJRAMI

Urednici rubrika:
VIJESTI - Amir Jakupi, Faruk Bajrami
PRIZRENSKI REGION - Raif Kasi
MODA I LJEPOTA - Dalila Isaki
ZANIMLJIVOSTI - Dalila Isaki
IT SVIJET - Nihad Šabani
MOJ DOM - Agim Murati
SARADNIK/PREVODILAC - Edib Lutfiu

Marketing: Anita Braha

Izdavač:
Agency UTILIS
Prizren, Haxhi Zeka, 48
Agencija je upisana u sudski registar u Prištini, pod brojem: 5101388-3
Račun društva se vodi kod: ProCredit Bank, broj: 1120121340000159

________________________________________________________


Svi samoinicijativno poslani materijali, fotografije, videosnimci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni na internetskom portalu www.info-ks.net. Pošiljaoci Materijala prihvataju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal portalu www.info-ks.net odgovaraju pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Portal www.info-ks.net poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulisana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala portalu www.info-ks.net iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću saglasnost s prije navedenim stajalištima portala www.info-ks.net.

Koncert

Vremenska prognoza

Priština

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
16:00 - 19:00 19° 2.0 m/s
19:00 - 01:00 17° 0.3 m/s
01:00 - 07:00 10° 1.9 m/s
07:00 - 13:00 11° 1.2 m/s

Prizren

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
16:00 - 19:00 19° 1.4 m/s
19:00 - 01:00 14° 1.0 m/s
01:00 - 07:00 10° 1.1 m/s
07:00 - 13:00 14° 0.2 m/s

Peć

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
16:00 - 19:00 18° 0.8 m/s
19:00 - 01:00 13° 0.7 m/s
01:00 - 07:00 12° 0.8 m/s
07:00 - 13:00 14° 0.6 m/s

Mitrovica

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
16:00 - 19:00 19° 1.3 m/s
19:00 - 01:00 17° 0.4 m/s
01:00 - 07:00 10° 1.1 m/s
07:00 - 13:00 11° 1.2 m/s

Ferizaj

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
16:00 - 19:00 19° 2.0 m/s
19:00 - 01:00 13° 1.4 m/s
01:00 - 07:00 12° 0.7 m/s
07:00 - 13:00 12° 0.6 m/s

Gnjilane

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
16:00 - 19:00 21° 1.4 m/s
19:00 - 01:00 14° 1.8 m/s
01:00 - 07:00 1.7 m/s
07:00 - 13:00 11° 1.3 m/s

Facebook preporuke